Cargando Eventos
  • Este evento ha pasado.

Volem comunicar a tots els nostres socis i amics un important event cultural que tindrà lloc el dimarts 28 de març a les 19.30 hores en el nostre Saló Stolz.

Una fita històrica per a la cultura i la llengua valenciana, la presentació de la segona edició del DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA VALENCIANA.

Una obra fonamental per a una de les nostres senyes d’identitat més importants, l’idioma valencià.

La nostra entitat ya tingué l’orgull d’acollir la presentació de la primera edició, el 20 de decembre de 2010. I ara novament nos enorgullim de presentar la segona edició, corregida, ampliada i actualisada, gràcies al mecenage de l’Associació Cultural per al Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que ha impulsat i finançat el proyecte.

Per això, des de l’Ateneu volem donar el màxim recolzament a obres com estes que ajuden a dignificar l’idioma valencià i a la cultura valenciana en general.

No és un Diccionari més, és el Diccionari de, i per a, la llengua valenciana.

De l’importància del contengut i de lo que atesora en les seues vora tresmil pàgines en dos volums, mostrem un eixemple a continuació d’unes quantes paraules, en les que se nos oferix l’ètim del que prové la paraula, la seua definició, locucions comunes en eixa paraula, aixina com refrans en els que s’utilisa:

calaix, -xos. (Del grec κάλαθος, panereta.) s. m. Receptàcul o caixó que es pot ficar i traure d’una taula, armari, etc., i que servix per a guardar coses dins. // Diners que es guanyen en un establiment en un dia, una semana, un més, etc. // Calaix de sastre, loc. Moltes coses juntes i diverses.

ref. Carrer banyat, calaix eixut.

darrere. (Del llatí de retro, mat. sign.) adv. Part posterior d’un objecte o part d’est objecte oposta a la cara. // Parlar d’algú per darrere, parlar sobre una persona absent i normalment censurant-lo. // Qui vinga darrere que arree, loc. Se diu quan algú fa alguna cosa sense pensar que pot perjudicar o crear problemes als atres: Acabarem en els recursos naturals i qui vinga darrere que arree.

ref. Animal que no conegues, no li vages per darrere. Anem anant, uns darrere i uns atres davant.

idea, -ees. (Del llatí idea, mat. sign.) s. f. Concepció bàsica, concepte general d’una cosa. // Intenció de realisar alguna cosa, pla, propòsit d’acció; pretensió// Mala idea, mala intenció. // Mania, enrònia. // Idea fixa, obsessió. // Part imprescindible o fonamental d’una corrent, d’un raonament, etc. // Ocurrència. // Ingeni per a organisar, per a crear, per a resoldre dificultats, etc. // No tindre ni idea, loc. Desconéixer completament. // Fer-se a l’idea, loc. Acceptar una cosa. // En idea de, loc. En intenció de.

palleter, -ra, -rs, -res. s. m. Que trafica en palla. // Venedor de palletes. // El palleter, en Valéncia es feu famós Vicent Doménech el Palleter, qui en l’any 1808 arborà la seua faixa en una canya i, posant-se dret damunt d’una cadira al mig de la placeta de les panses declarà la guerra a Napoleó. // Per extensió, líder, patriota: Els valencians necessitem un palleter que nos desperte el sentiment patriòtic.

turc, -ca, -cs, -rques. (De l’àrap turk, mat. sign.) adj. m. Natural o propi de Turquia. // s. Llengua de Turquia. // coloq. f. Borrachera. // El gran turc, nom que rebia antigament el sobirà de Turquia. // Cap de turc, loc. Persona a la qual se li atribuïxen totes les culpes, per a lliurar-se unes atres.

ref. Febreret el curt, pijor que el turc.

Este Diccionari és el fruit del treball d’onze anys del Doctor en Filologia Voro López Verdejo, que ha contat en l’ajuda inestimable d’informants de tot el territori valencià, aixina com d’un equip de colaboradors.

L’autor nos presentarà l’obra, fent una síntesis de l’interessantíssim pròlec que obri el Diccionari i en el que se detalla l’importància històrica i rellevància llingüística de la llengua valenciana.

Se pot realisar la reserva de l’obra en una gran oferta, puix els dos volums eixiran com en la primera edició a un preu de 60€ en comerç, pero per mig de la pre-reserva es conseguix a un preu de 40€, ademés d’assegurar-se l’obtenció directa.

Per a realisar la reserva s’ha d’ingressar la cantitat de 40€ en el concepte de “Diccionari” en el número de conte (si es vol més d’u es multiplicarà la cantitat pel número d’eixemplars):

ES90 2100 7012 5322 0003 2269

Posant-se en contacte en el teléfon: 649 850 621 – 744 46 25 80, o be per email: patronat.racv@gmail.com se concretarà l’enviament o arreplegada.

Cridem a tots els valencians a estar units i al costat de la nostra llengua i cultura, les nostres senyes d’identitat històriques i patrimonials, el nostre llegat adquirit i que estem obligats a transmetre.